Arealpro.no


Formålet med tjenesten er å levere etterprøvbar informasjon knyttet til arealer i bygninger. Noen ganger spiller størrelser en stor rolle. Vi vil gjerne at alle skal kunne verifisere/kontrollere, eventuelt se arealer som de er. Der mennesker er involvert kan feil oppstå, og om målet er å redusere feil, må informasjon kunne kontrolleres.

Logoen til Arealpro.no

AREALER

Arealpro er en liten avdeling av Allertsen.no. Vi har som formål å illustrere arealer i boliger. 

Høydepunkt

Viser målinger

Viser form

Etterprøvbar

OVERSIKTELIG

Skissene som leveres sikrer en enkel oversikt som alle kan forstå. Her vises P-ROM, S-ROM, BRA og BTA. Enkle farger og rask oversikt på form. 

Høydepunkter

Tydelige farger som viser arealer

Faktisk areal ned til desimaler. 

Bonus for kunde, altaner vises også. 

Enkel informasjon om objekt.


Image
Image

UNNGÅ

Der mennesker er involvert vil risiko være et tema. For å unngå risiko må informasjon kunne kontrolleres og kvalitetssikres. Ta grep for å unngå feil i dag. Finn korrekt svar nå.

Høydepunkter

Dårlig kvalitetssikret informasjon.

Risiko for økonomiske tap.

Erstatningsansvar i fremtiden.

Generell usikkerhet og tvil.

Uheldige konsekvenser for selger. 

Bestill ditt oppsett eller kontroll idag!

Se hvor lett du kan sjekke selv! 


Arealmåling kan uten tvil være en vanskelig oppgave. Men i de fleste boliger er ikke dette tilfelle. Det finnes en rekke regler for hvordan man skal måle, gjerne referert fra Takstbransjens retningslinjer for arealmåling fra 9. februar 2015. Vi hjelper våre forbrukere gjennom denne prosessen og gjør oppmålingen av 80% av Norges boliger enkel for selv en lekmann eller kvinne å kontrollere.
Det er lett å måle egen bolig.

Gjennomføring


Det er lett og raskt å benytte seg av tilbudet vi leverer. Prisene er relativt lave sett i forhold til risiko dersom opplysninger fremkommer ukorrekt. Nå kan forbrukere enkelt kontrollere eget areal i egen bolig, og dermed holde en forsikret  takstmann ansvarlig for ukorrekte opplysninger på en enklere måte enn før.  

EN

På vår nettside finnes informasjon som er gjør det lett å måle 80% av Norske boliger. Les gjennom denne siden, så finner du de svar du trenger for å gjøre denne jobben selv. Finn deg et ark, målbånd, penn og du er i gang. 

TO

Når vi har fått skissen setter vi opp informasjon som forbruker har levert. Med erfarne grep tegner vi opp aktuelle vegger, og setter inn opplyste tall om lengder mellom disse. Vi lagrer informasjon i en PDF- fil som vi leverer via epost. 

TRE

Når forbruker har skissen i hende kan den denne brukes som dokumentasjon på arealer. Skissen viser anviste mål, og faktiske sammenlagte størrelser på leiligheter eller boliger. Er det feil kan dette sendes til advokat eller forsikringsselskap med krav om utbetaling. Du vet hvem som har målt, og om dette er korrekt eller ikke. Du har full kontroll.