Gjenbruk


På denne siden kan du legge inn din bestilling for gjenbruk og ny publisering av skisser merket med Arealpro.no. I mange tilfeller vil gjenbruk av skisser spare deg for tid og utgifter tilknyttet areal-informasjon, og skissene fungerer også utmerket som en fin illustrasjon på arealer og vurderinger. Husk at skissen er kun ett vedlegg, og at ansvaret for informasjonen ligger hos Selger eller Takstmann. Vi anser publisering som bruk tilknyttet takstrapport, tilstandsrapport, prospekt eller lignende. All form for offentliggjøring uten å ha hentet inn tillatelse er ulovlig. Normalt sett er skisser delt for en gangs bruk, i et halvt, eller ett år etter produksjon. Alle skisser er merket med dato.
Gjenbruk

Gjenbruk

For kunder som ønsker å publisere vårt innhold på nytt, her kan du legge inn opplysninger for å oppnå tillatelse for gjenbruk og ny publisering. Husk at du må legge inn info i forkant av publisering.

Innholdet i dokumentet vi planlegger å bruke igjen er funnet tilfredsstillende. *