Klart du kan sjekke selv!


På denne siden får du litt mer informasjon om arealer, og arealtyper.

Image

P-ROM

P-ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold.

Fakta

Viktig del av alle boliger.

Oftest kilde til konflikt

Høyt prisgivenede i marked.

S-ROM

S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, samt tekniske rom. Den som måler må utøve skjønn for å bestemme forskjell på S og P-ROM

Fakta

Noen boliger er helt uten S-ROM.

Er del av BRA

Noe prisgivende for marked


Image
Image

BTA

Bruttoareal er det måleverdige arealet som begrenses av omsluttende ytterveggers utside i gulvhøyde og/eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal.

Fakta

Måles ofte via notat om vegg-tykkelse. 

Brukes for teknisk verdi

Lite prisgivende for marked

Annet areal

Andre arealer er i grunn ikke spesielt drivende for prisen, og utover skjønn og teknisk verdi vil ikke disse deler ha signifikant tallfestet verdi på samme måte som P-ROM, S-ROM og BTA.

FAKTA

Altaner

Arealer i felles-areal

Terrasser, plattinger mv. 

Carporter, takoverbygg, spesielle lagerrom utenfor boenhet.


Image

Skjønnsmessige vurderinger


I alle takstrapporter finnes det felt for kommentarer. Her kan Takstmannen ta med info utover det som er standard for arealmåling, samt forklare eventuelle forbehold som er gjort i forhold til måling. Her vil for eksempel informasjon om boder i felles-areal og parkeringsplasser i parkeringsanlegg fremkomme. 


Kommentarer fra takstmann
ImageImageImageImage
ImageImageImageImage

Risiko så å si eliminiert


Dersom man har en tydelig skisse som viser hvordan man har målt, og hva man har målt får leser, kunde og takstmann det beste verktøyet for å selv vurdere om ting virker å være korrekt opplyst. En skisse som dette er som en kursfortegnelse i et sikringsskap, og den kan med fordel følge i samtlige saker hvor eiendom omsettes eller verdivurderes.