Takstmenn

Takstmenn spiller alltid en viktig rolle når det kommer til arealer og oppmålinger av arealer. De aller fleste takstmenn har selv gode internkontrollrutiner på oppmåling av areal, men enkelte kan i noen tilfeller behøve litt assistanse. 

Vi kan hjelpe dere med

01. Dersom du måler arealer av å til, men sjeldent vil vi kunne bistå deg med skisses som på en enkel og godt oversiktlig måte viser dine resultater. 

02. Våre teknikere er takstmenn og har noe erfaring med arealmåling. Dersom du står overfor en skjønnsmessig vurdering og du er usikker på håndteringen av denne kan vi bistå med meninger. 

03. Dersom du er travelt opptatt for tiden, og dersom du ikke har tid til å sette opp ditt eget system på farting mellom befaringer kan vi bistå, alt du trenger å gjøre er å kontrollere resultatet. 

04. Dersom du kommer over en vanskelig situasjon, og du trenger en grundig på egne målinger, og egne skisser kan vi bistå med det, vi setter opp vanlig skisse ut fra hva du har målt, og avdekker muligens enkelte avvik eller paradokser i dine egne notater.   

Meglere

Meglere står daglig overfor situasjoner som er sterkt knyttet opp mot areal. Dersom du forsøker å selge deg inn hos en kunde, men objektet er dårlig dokumentert, så kan du godt sende oss dine egne notater så setter vi opp korrekt areal for deg. 

Vi kan hjelpe dere med

01. Nye boliger som kun eksisterer på tegninger skal og anføres korrekt på Finn.no. dersom du er usikker her, send oss tegninger, gjerne i DWG- format, så setter vi opp arealer med skisser og farger. 

02. Er det variabel info om areal, og du vil ta en sjekk selv før du tar siste avgjørelser? Send oss dine mål så setter vi opp skisse. Enkelt, og med god oversikt. 

03. På små leiligheter kan 1 m2 være av største konsekvens. Er du usikker på takstmannens måling, hvorfor ikke sjekke dette selv? En skisse med dine mål kan du stole på.  

04. Er forbruker uenig med opplyste forhold i takstrapport? Uenig med takstmann.. Hva med å sende info til oss, så får forbruker egen kilde til informasjon ut fra egne mål og meninger.  

Jurister

Har du en sak gående hvor areal spiller en rolle? Er det disputt mellom to takstmenn? Vil du være sikker, helt hundre prosent sikker? Da kan du kontakte oss, så bistår vi gjerne med oppsett. 

vi kan hjelpe dere med

01. Hundre prosent korrekt angivelse når du selv kan bistå med tallgrunnlag.  

02. Finnes det flere sett med grunnlag for arealmålinger? Vi kan bistå med å sette opp skisser som enkelt og tydelig viser forskjeller. 

03. Forklaring på avvik mellom notater og faktiske opplyste arealer.  

04. Er det vurderinger knyttet til målereglende det går i? Vi kan i samarbeid med Allertsen.no bistå med vurderinger knyttet til målereglene.